விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்

தன் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான்.  – ஆபகூக் 2:4

தன்னுடைய விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ விசுவாசியும் இந்த வசனத்தின்படியே பிழைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். வருகிற நாட்களில், இந்த விசுவாசத்தைக் குறித்த சில காரியங்களை நாம் தியானிக்க சர்வ வல்ல தேவன் நமக்கு உதவுவாராக.

ஆபகூக் 2.4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s