1. விசுவாசம்–நம்மைப் பற்றி அல்ல

விசுவாசத்தைப் பற்றி நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது – அது நம்மைப் பற்றியது அல்ல. நாம் விசுவாசித்தால், நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நாம் எப்படி வாழ்க்கையிலே உயர்த்தப்படுவோம், நமக்கு எப்படி காரியங்கள் வாய்க்கும் – இது அல்ல உண்மையான விசுவாசம்.

இன்று விசுவாசம் பற்றி பேச ஆரம்பிக்கும்போதே, நமக்கு என்ன கிடைக்கும், நாம் எப்படி ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம் என்று தான் எல்லாரும் நினைக்கிறார்கள். கண்டிப்பாக விசுவாச வீரர்கள் ஜெயம் பெறுவார்கள். விசுவாச வீரர்கள் உயர்த்தப்படுவார்கள். விசுவாச வீரர்களை கர்த்தர் நிச்சயம் ஆசீர்வதிப்பார். ஆனால் இவை எல்லாமே விசுவாசத்தினுடைய பக்க விளைவுகளே அல்லாமல், விசுவாசத்தின் நோக்கம் அது அல்ல.

விசுவாசத்தைப் பற்றி நாம் தியானிக்கப்போகிறோம். அதில் இதை முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். விசுவாசம் என்பது நம்மைப் பற்றியது அல்ல.

நம்மைப் பற்றி அல்ல

Advertisements

One thought on “1. விசுவாசம்–நம்மைப் பற்றி அல்ல

  1. Pingback: 2. விசுவாசம்–தேவனைப் பற்றியது | Glorious Ministries Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s