2. விசுவாசம்–தேவனைப் பற்றியது

நேற்று விசுவாசம் என்பது நம்மைப் பற்றினது அல்ல என்று பார்த்தோம். அப்போது விசுவாசம் என்பது யாரைப் பற்றியது, எதைப் பற்றியது என்று கேட்டால், விசுவாசம் என்பது தேவனைப் பற்றியது. வேதம் சொல்கிறது:
விசுவாசமில்லாமல் தேவனுக்குப் பிரியமாயிருப்பது கூடாதகாரியம். – எபிரேயர் 11:6

நம் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் புண்ணிய காரியங்கள் செய்யலாம். நல்ல காரியங்கள் செய்யலாம். அவை எல்லாவற்றையும் தேவன் அங்கிகரிக்கிறார் என்று தான் நமக்குப் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் விசுவாசமில்லாமல் அவைகளைச் செய்யும்போது, கர்த்தர் அதில் பிரியப்பட மாட்டார்.

எபிரேயர் 11.6

காயீனும் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவந்தான். ஆபேலும் கர்த்தருக்குக் காணிக்கைகளைக் கொண்டு வந்தான். ஆனால் கர்த்தர் ஆபேலின் காணிக்கைகளை மட்டுமே அங்கிகரித்தார். காயீனுடைய காணிக்கைகளை அங்கிகரிக்கவில்லை. அதற்கு வேத வல்லுனர்களும், பிரசங்கியார்களும், ஊழியக்காரர்களும் ஆயிரம் காரணங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் வேதம் ஒரு காரியம் சொல்கிறது.
விசுவாசத்தினாலே ஆபேல் காயீனுடைய பலியிலும் மேன்மையான பலியை தேவனுக்குச் செலுத்தினான். – எபிரேயர் 11:4.

நாம் கர்த்தருக்குச் செய்யும் எந்த காரியமாகட்டும், அதில் விசுவாசம் இருந்தால் மாத்திரமே அது மேன்மையான பலியாக, கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்கிற பலியாக, கர்த்தருக்குப் பிரியமானதாய் இருக்கும். ஆனால் இது வெறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் செய்கிற சில ஆவிக்குரிய காரியங்களை அடுத்தது அல்ல.

விசுவாசம் என்பது நம் தினந்தோறும் வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்க வேண்டிய உயிர் மூச்சு. நம்மை இயங்க வைக்கிற இதயத்துடிப்பாக விசுவாசம் இருக்கிறது. நம்முடைய இரத்த நாளங்களில் பாய்கின்ற இரத்தம் ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரனுக்கோ, சகோதரிக்கோ, அவனுடைய, அவளுடைய விசுவாசமே.

யோசித்துப்பாருங்கள். விசுவாசத்தினால் மாத்திரமே தேவனுக்குப் பிரியமாயிருக்க முடியும். அந்த விசுவாசமே நம்முடைய உயிர்த்துடிப்பாய் இருந்தால், நம் வாழ்க்கையே தேவனுக்குப் பிரியமாகும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மாத்திரம் அல்ல, நம்முடைய ஜெப ஜீவியம் மட்டும் அல்ல, நம்முடைய தினந்தோறும் வாழ்க்கையே தேவனுக்குப் பிரியமான வாழ்க்கையாக மாறும்.

நீ ஒருவேளை படிக்கிற பிள்ளையாக இருக்கலாம். விசுவாசத்தோடு நீ அதைப் படிப்பாயானால், அது கர்த்தருக்குப் பிரியமான படிப்பாய் இருக்கும். நீ வேலை செய்துக் கொண்டிருக்கலாம். அந்த வேலையையும் விசுவாசத்தோடு செய்தால், அது கர்த்தரைப் பிரியப்படுத்தும். அல்லது நீ வீட்டிலே முடக்கப்பட்டிருக்கலாம். அதில் கூட நீ விசுவாசத்தோடு இருக்கும்போது, அந்த தனிமை கூட தேவனைப் பிரியப்படுத்தும். சிறையில்  கூட எப்படி  யோசேப்பு தேவனுக்குப் பிரியமாய் இருந்தான், விசுவாசத்தினால் தன்னைக் காத்துக்கொண்டதால் அல்லவா?

அப்படி என்றால், நீ எங்கே இருக்கிறாய், என்ன நிலைமையில் இருக்கிறாய் என்பது ஒரு தடையே இல்லை. நீ தேவனுக்குப் பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முடியும். உன்னில் தேவன் சந்தோஷப்படுவார். ஏனென்றால் மெய்யான விசுவாசம் தேவனைப் பிரியப்படுத்தும். ஆம், விசுவாசம் தேவனைப் பற்றியது.

ஆகவே தான், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார்: அப்படியிருக்க, சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களைப் பரிசுத்தமும் தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கவேண்டுமென்று, தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன்; இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. – ரோமர் 12:1.

தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக. வெறும் பரிசுத்தம் தேவனைப் பிரியப்படுத்தாது. விசுவாசமும் வேண்டும். அப்படிப்பட்ட புத்தியுள்ள ஆராதனையை செய்ய நம்மை இந்த வேளையில் அர்ப்பணிப்போமா?

பரம பிதாவே, எங்கள் விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும், முடிக்கிறவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த வேளையில் என் வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். என் சரீரத்தைப் பரிசுத்தமும், தேவனுக்குப் பிரியமுமான ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் உம்மைப் பிரியப்படுத்துகிற விசுவாச வாழ்க்கையை நான் வாழ எனக்கு உதவி செய்யும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், பிதாவே, ஆமென்.

ஜீவபலி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s