4. விசுவாசம்–எதை நம்புகிறோம்?

2014-ஆம் ஆண்டு. ஒரு பெரும் புயல் இந்தியாவை நோக்கி வந்தது. அந்த புயல் தாக்கி, இந்தியாவில் பாதி அழிந்து விடும் என்று எல்லாரும் நினைத்தார்கள். குறிப்பாக தென் இந்தியா முழுக்க பெரும் அழிவு வரும் என்று சொல்லப்பட்டது. விண்வெளியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அந்த படத்தைப் பார்த்தால், உங்களுக்கே புரியும் ஏன் என்று.

2014 storm

Hudhud CIMSS

ஆனால் இந்த புயலால் ஒரு பெரும் சேதமும் வரவில்லை. வழக்கம்போல விசாகப்பட்டினம் மாத்திரம் தாக்கப்பட்டது. ஒரு வாரம் முழுவதும் டி.வி.யில் பேசினவர்கள் எல்லார் முகத்திலும் கரியை பூசிவிட்டு, அந்த புயல் ஒன்றுமில்லாமல் போனது.

சரி, ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய அழிவு வரும் என்று எல்லாரும் நம்பினார்கள்? ஏனென்றால் இந்த எச்சரிக்கையைக் கொடுத்தது அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாஸா. ஆகவே எல்லாரும் கண்டிப்பாக அந்த பேரழிவு வரும் என்று நம்பினார்கள். ஆனால் அவர்கள் நம்பின நம்பிக்கை தவறாகப் போனது.

கடந்த முறை பார்த்தோம் – விசுவாசம் என்பது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி என்று. ஆனால் ஒன்றை உறுதியாக நம்பினால் போதாது, நாம் எதை நம்புகிறோம் என்பதும் முக்கியம். அன்று எல்லாரும் நாஸாவின் எச்சரிப்பை நம்பினார்கள், ஏனென்றால் நாஸா மேல் அவர்களுக்கு இருந்த நம்பிக்கை; ஆனால் அந்த நம்பிக்கை பொய்த்துப்போனது.Titanic

இந்த உலகத்தில் எதையுமே முழுமையாக நம்ப முடியாது. அதாவது விசுவாசம் வைக்கக்கூடிய அளவில் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நிலையானது அல்ல. டைட்டானிக் என்ற கப்பலில் சென்ற எல்லாருமே அந்த கப்பல் மூழ்கவே மூழ்காது என்ற விசுவாசத்தோடு தான் சென்றார்கள். நம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த  விசுவாசத்தின் முடிவு என்ன என்று.

விசுவாசத்தின் மதிப்பு நாம் எதை விசுவாசிக்கிறோம் என்பதில் இருக்கிறது. ஒரு கிறிஸ்தவராக நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீர்கள்? உங்களைக் கேட்டுப்பாருங்கள். அநேகர் ஊழியக்காரர்களையும், பிரசங்கியார்களையும் நம்புகிறார்கள். ஊழியக்காரர்கள் சொன்னால் சரியாக இருக்கும். இவர்கள் தவறாக சொல்லமாட்டார்கள். இப்படி ஒரு கூட்டம். அன்று மோசேக்குப் பின் அப்படி தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சென்றார்கள். என்ன ஆயிற்று? மோசே சீனாய் மலையில் 40 நாட்கள் இரவும் பகலும் தேவனோடு இருக்கையில், ஜனங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று யாத்திராகமம் 32:1 சொல்கிறது:
எகிப்து தேசத்திலிருந்து எங்களை அழைத்துக்கொண்டு வந்த அந்த மோசேக்கு என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம்; ஆதலால் நீர் எழுந்து, எங்களுக்கு முன்செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்காக உண்டுபண்ணும்.

மோசே ஒரு தலைவர். அவருக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியாவிட்டால், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இன்னொரு தலைவனை தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்களோ விக்கிரக வழிபாட்டுக்குத் திரும்பினார்கள். நீங்கள் உங்களைக் கேட்டுப்பாருங்கள். உங்கள் ஊழியக்காரர்கள் மேல் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்களோ, அது சீக்கிரம் விக்கிரக வழிபாடாய் மாறிவிடும். .தவறாக புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். உங்கள் ஊழியக்காரர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையைக் கொடுங்கள். ஆனால் உங்கள் நம்பிக்கையை அவர்கள்மேல் வைக்காதீர்கள்.

ஒருவேளை உங்கள் நம்பிக்கையை உங்கள் சபை உபதேசத்தின்மேல் வைத்திருக்கிறீர்களோ? இல்லை, நீங்கள் செய்கிற சில ஆவிக்குரிய காரியங்கள் மேல் உங்கள் நம்பிக்கை இருக்கிறதா?

இந்த உலகத்தில் மாறாத ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். உலகம் தோன்றின நாள்முதல் உலகத்தின் கடைசி நாள்வரை மாறாதவர் அவர் ஒருவரே. அவரில் மாத்திரம் உங்கள் நம்பிக்கையை வைப்பீர்களா? ஏனென்றால் உங்கள் விசுவாசம் விலையேறப்பெற்றது. அப்படிப்பட்ட அருமையான உங்கள் விசுவாசத்தை அழிந்து போகிற மனிதர்கள் மேலும், மாறும் உபதேசங்கள் மேலும் வைக்காமல், மாறாதவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் மாத்திரம் வைப்பீர்களா? அப்படி வைப்பீர்களானால், சங்கீதக்காரனோடு சேர்ந்து சொல்லலாமா?

இப்போதும் ஆண்டவரே, நான் எதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிறேன்? நீரே என் நம்பிக்கை. சங்கீதம் 39:7

என் நம்பிக்கை

Advertisements

One thought on “4. விசுவாசம்–எதை நம்புகிறோம்?

  1. Pingback: 5. விசுவாசம்–இயேசுவில் தொடங்கட்டும் | Glorious Ministries Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s