40 நாட்கள்

நேற்றிலிருந்து, அநேக கிறிஸ்தவர்கள் 40 நாட்கள் கிறிஸ்து இயேசுவின் பாடுகள், மரணம் பற்றி தியானிக்கும்படி, அநேக தீர்மானங்களை எடுத்திருப்பார்கள். நானும் ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறேன்.

அநேக வருடங்களாக, சங்கீதம் 148 எனக்குள்ளே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. எப்படி சர்வ சிருஷ்டியும் கர்த்தரை தொழுது கொண்டிருக்கிறது என்று நினைக்கும்போதெல்லாம், நான் என்னால் முடிந்த வரை, சில நாட்களாவது, கர்த்தரின் சிருஷ்டிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளவேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிறேன்.

இந்த 40 நாட்கள் நான் ஒவ்வொரு நாளிலும் எதாவது ஒரு சிருஷ்டி பற்றி, இதுவரை நான் அறியாத ஒன்று, விலங்கினமோ, தாவரமோ, பூமியிலுள்ள இயற்கையான எதாவது ஒன்று பற்றி அறிந்து, அவைகளோடு சேர்ந்து கர்த்தரைத் துதிக்கப்போகிறேன். அவருடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமையடையட்டும். 

சங்கீதம் 148.7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s