சங்கீதம் 146:7

கட்டுண்டவர்களைக் கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார்.

கர்த்தர் விடுவிக்கிறவர். நினைத்துப் பாருங்கள்: யோசேப்பு, எகிப்தில் இருந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், மனாசே, எரேமியா, பேதுரு, இன்னும் மற்றும் பலர். இன்றும் கர்த்தர் விடுவிக்கிறவராய் இருக்கிறார். வெண்கல நுகங்களை ஒரு வார்த்தையாலும், இருப்பு விலங்குகளை ஒரு பார்வையாலும் உடைக்கிறவர் அவர். அவர் அப்படியே உடைத்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஆயிரக்கணக்கான இடங்களில், தடுமாறிக் கொண்டிருந்த அநேகர் இன்றும் வெளிச்சத்திற்குள்ளாக, அவருடைய விசாலத்துக்குள்ளாக வந்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றும் இயேசு சிறைப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு விடுதலையை அறிவித்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறார். இந்த விநாடியில் கூட சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு, சங்கிலிகள் தரையில் விழுந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன.

அன்பானவர்களே, இந்த வேளையில் பயத்தாலும், சந்தேகங்களாலும், துக்கங்களினாலும் சோர்ந்துபோய் இருக்கிறீர்களோ, உங்களை விடுவிக்க இயேசு சந்தோஷமாய் காத்திருக்கிறார். உனக்கு விடுதலையைத் தருவது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மிகுந்த சந்தோஷமே. விடுதலை பெறுவது உனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமோ, அவ்வளவு சந்தோஷம் உன்னை விடுவிப்பதில் அவருக்கு உண்டு. நீ அந்த இரும்பு விலங்குகளை முறிக்க வேண்டாம்; கர்த்தரே உனக்காக முறிப்பார். நீ அவரை விசுவாசித்தால் மாத்திரம் போதும், அவர் உன்னை விடுவிப்பார். உனக்கு முன்னிருக்கிற தடைகளைப் பார்த்து பயப்படாதே; உன்னைக் கட்டி வைத்திருக்கிற சங்கிலிகளைக் கண்டு சோர்ந்து போகாதே; இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பு. சாத்தான் உன்னைக் கட்டி வைக்க முடியாது; பாவம் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது; மனச்சோர்வு கூட உன்னை கீழே தள்ளி வைக்க முடியாது. இப்போது ஆண்டவர் இயேசுவை நீ விசுவாசி; அவர் உனக்குத் தருகின்ற கிருபையை நம்பு; உன்னை இரட்சிக்க அவருக்கு இருக்கிற வல்லமையை உணர்ந்துக்கொள்.

எதிரியை எதிர்த்து நில். சங்கீதம் 146:7-இன் வார்த்தைகள் உன் விடுதலையின் கீதம் ஆகட்டும்: கட்டுண்டவர்களைக் கர்த்தர் விடுதலையாக்குகிறார். ஆமென். – ஸ்பர்ஜனின் “ விசுவாச காசோலை“ புத்தகத்திலிருந்து.

breakingchains

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s