இந்தியாவுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்

இந்தியாவுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்.

வார்த்தைகள் இல்லை என் மனவேதனையை சொல்ல. ஒவ்வொரு நாளும் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படும் கொடுமைகள் எவ்வளவாக இருக்கிறது இந்தியாவில். கற்பழிப்புகளும் கொலைகளும் யாருக்கும் இப்போது பாதிப்பைக்கூட உண்டாக்குவதில்லை. அவ்வளவு சாதாரணமான செய்திகள் ஆகிவிட்டன. 5 வயதுக்குட்பட்ட சிறுபிள்ளைகள் கற்பழிக்கப்படுவதும், கொல்லப்படுவதும் எப்படி நம் நாட்டில் தினந்தோறும் செய்தியாக இருக்கிறது? ஒரு நாள் செய்தி மாத்திரமே… ஏனென்றால் மறுநாள் அதைக் காட்டிலும் குரூரமான ஒரு செய்தி வருகிறது. இதற்கு நடுவில் அரசியல், தேர்தல், சினிமா மற்றும் கிரிக்கெட் வேறு இருக்கிறது – இதில் இந்த கொடூரமான புயல் இன்னும் எத்தனை இளந்தளிர்களின் வாழ்க்கையை அழித்தாலும் நமக்கென்ன என்று இருக்கலாமா?

இந்தியாவுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள். சகல ஆறுதலின் தேவன் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும், அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கும் ஆறுதல் தருவாராக. கர்த்தர் இந்தியாவின் மேல் இரக்கம் கொண்டு, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், ஒரு சமாதானத்தைத் தருவாராக. ஆமென்.

pray for india

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s