1 கொரிந்தியர் 15:16

கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால், உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும்; நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவங்களில் இருப்பீர்கள்.

நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நாட்களில், நாம் மறந்து விடக்கூடாது. கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால், நாம் நம்முடைய பாவங்களிலே இருந்திருப்போம். ஆனால், அவர் உயிரோடு எழுந்துவிட்டார்; ஆகவே நாம் நம்முடைய பாவங்களில் இல்லை. அதற்காக சந்தோஷப்படும் அதே நேரத்தில், மீண்டும் அந்த பாவங்களுக்குத் திரும்பாதபடி, கர்த்தர் தாமே நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தைப் பாதுக்காக்கும்படி, அவரிடத்தில் பரிபூரணமாக அர்ப்பணிப்போமா?

1 கொரிந்தியர்.15_16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s