யோவான் 14:27

சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்துப்போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்; உலகம் கொடுக்கிறபிரகாரம் நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கிறதில்லை. உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக.

கர்த்தர் இயேசு தருகிற சமாதானம் இந்த உலகம் தருகிற சமாதானம் இல்லை. இந்த உலகத்தின் கண்களுக்கு,  நம் வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்னையும் இல்லாமல் அமைதியாக வாழ்கிறோமென்றால், சமாதானமாக இருக்கிறோம் என்று அர்த்தம். ஆனால் கர்த்தர் தருகிற சமாதானம், எல்லா பிரச்னைகளின் நடுவிலும், நமக்கு பெலனையும், இளைப்பாறுதலையும் தந்து, அமைதியான ஒரு ஜீவியம் வாழ வைக்கும். கடும் காற்றும், பெரும் அலைகளும் இல்லாவிட்டால், சமாதானமான வாழ்க்கை என்று சொல்லும் இந்த உலகம். ஆனால் புயல் காற்று வீசும்போதும், அலைகள் கொந்தளிக்கும்போதும், அதின் நடுவிலும் படுத்து, நிம்மதியாக தூங்கி, புத்துணர்ச்சியோடு விழித்தெழச் செய்வதுதான் இயேசு கிறிஸ்து தருகின்ற சமாதானம். ஆகவே நம்முடைய இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக.

யோவான் 14.27

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s