சகரியா 4:10

அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார் அசட்டைபண்ணலாம்?

நீங்கள் ஒரு பெரிய காரியத்திற்காக காத்திருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை என் வாழ்க்கையில் செய்யப்போகிறார், அதைப் பார்க்கும் எல்லாரும் திகைத்து நிற்கப்போகிறார்கள் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஜெபித்துக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ஆனால், உங்களுக்காக கர்த்தர் திறந்திருக்கிற வாசலோ, மிக சிறியதாக இருக்கிறது. அந்த ஆரம்பமோ, மிக அற்பமாக இருக்கிறது. என்ன செய்யப்போகிறீர்கள்?

யூதர்களின் ராஜா பிறந்திருக்கிறாரே என்று அவரைத் தொழுதுகொள்ள, கீழ்த்திசையிலிருந்து சாஸ்திரிகள் வந்தார்கள். தாவீதின் நகரமும், யூதர்களின் தலைநகரமுமான எருசலேமிலோ அவர் பிறக்கவுமில்லை; அவர் பிறந்த செய்தியைக் கேட்டு சந்தோஷமும், கொண்டாட்டமும் இல்லை. மாறாக, யூதாவின் சிறியதான பெத்லகேமில் அவர் பிறந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்படுகிறார்கள். இதற்காக இவ்வளவு தூரம் வந்தோம் என்று அவர்கள் அசட்டை பண்ணியிருந்தால், உலக ரட்சகரான இயேசுகிறிஸ்துவை தொழுதுகொள்ளும் பாக்கியம் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்காது.

எனக்கன்பானவர்களே, இந்த அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை அசட்டை பண்ணவேண்டாம். ஏனென்றால், இது கர்த்தர் உண்டுபண்ணின நாள்.

சகரியா 4.10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s