சங்கீதம் 18:18

என் ஆபத்துநாளில் எனக்கு எதிரிட்டு வந்தார்கள்; கர்த்தரோ எனக்கு ஆதரவாயிருந்தார்.

1. ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைக்கும் ஆபத்து நாள் என்று ஒன்று உண்டு. அது உலக முடிவில் வரும்  நியாயத்தீர்ப்பின் நாள் அல்ல. இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்கும் வருகிறது போல ஆபத்துகள் தேவனுடைய  பிள்ளைகளுக்கும் வரும்.

2. அந்த ஆபத்து நாளில் நமக்கு எதிரிடையாக ஒரு கூட்டம் கிளம்பும். ஒருவேளை நமக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அந்த ஆபத்து நாளில் தான் உண்மையான நண்பர்கள் யார், எதிரிகள் யார் என்று நமக்குத் தெரிய வரும்.

3. அந்த நாளில் கர்த்தரே, கர்த்தாதி கர்த்தரே, சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தரே, நமக்கு ஆதரவாய் இருப்பார்.

ஆகவே என் ஆபத்து நாளைக் குறித்து நான் கலங்குவதில்லை. எனக்கு எதிரிட்டு வரும் பகைஞர்களைக் கண்டு நான் பயப்படுவதில்லை. அந்த பகைஞர்களுக்கு முன்பாக, எனக்கு ஆபத்து வரவேண்டிய நாளில், கர்த்தர், கர்த்தர் மாத்திரம் எனக்கு ஆதரவாயிருக்கிறார் என்று எல்லாரும் அறியப் போகிறார்கள். அல்லேலூயா!

சங்கீதம் 18_18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s