நான் செம்மறி ஆடா?

அடிக்கடி கிறிஸ்தவர்கள் குழம்புகிறது 23-ஆம் சங்கீதத்தினால் தான். கர்த்தர் தானே என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; ஆகவே நான் தாழ்ச்சியடையாத, ஒரு குறைவும் இல்லாத வாழ்க்கைதானே வாழவேண்டும். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில்  குறைவுகளும், தாழ்வுகளும், ஏமாற்றங்களும் தான் எத்தனை எத்தனை. சில தோல்விகள் வாழ்க்கையையே உருக்குலைத்து  போடுகிறது. அப்படி என்றால் அந்த தாழ்ச்சியடையாத வாழ்க்கை எங்கே என்று கேள்விகள் எழும்பும்.

ஆனால் பிரச்னை தேவனிடத்திலோ, அவருடைய குமாரனும் நம்முடைய கர்த்தருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்திலோ இல்லை. நாம் கர்த்தரை மேய்ப்பராக தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் பிரச்னை நாம் செம்மறி ஆடாக மாறவே இல்லை என்பது தான்.

அவர் வார்த்தைக்கு செவிகொடாமல் நம்மை கடினப்படுத்திக் கொள்ளும்போது, எருமை மாடாக இருக்கிறோம். வாழ்க்கையின் பாரங்களை கிறிஸ்து இயேசுவினிடத்தில் இறக்கி வைக்காமல், நாம் சுமந்து செல்லும்போது, பொதி சுமக்கிற கழுதையாக இருக்கிறோம். இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் கடைசி வரை செம்மறி ஆடாக மாத்திரம் நாம் மாறுவதே இல்லை. ஆனால் கர்த்தரோ செம்மறி ஆடுகளுக்குத்தான் மேய்ப்பராக இருக்கிறார்.

அப்படி என்றால் நாம் பதில் அளிக்க வேண்டிய கேள்வி: நான் செம்மறி ஆடாய் இருக்கிறேனா? இருந்தால், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை.

தேவ சித்தமானால், வருகிற நாட்களில், செம்மறி ஆட்டைக் குறித்து சில காரியங்கள் தியானிக்க கர்த்தர் உதவுவாராக. ஆமென்.

சங்கீதம் 23_1 செம்மறி

Advertisements

One thought on “நான் செம்மறி ஆடா?

  1. Pingback: முட்டாளோ, புத்திசாலியோ – கணக்கே இல்லை | Glorious Ministries Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s