முட்டாளோ, புத்திசாலியோ – கணக்கே இல்லை

கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்கிறார்; நான் தாழ்ச்சியடையேன். – சங்கீதம் 23:1

கடந்த முறை பார்த்தோம், கர்த்தர் என் மேய்ப்பராயிருக்க வேண்டுமானால், நான் செம்மறி ஆடாய் இருக்க வேண்டும்.

செம்மறி ஆட்டின் குணாதிசயங்களில் ஒன்று மேய்ப்பனுக்கு பின்னாலே சென்று கொண்டிருப்பது. சிலர் சொல்கிறார்கள் – செம்மறி ஆடு ஒரு முட்டாள் விலங்கு; அதற்கு சுய புத்தியே கிடையாது என்று. அப்படியே கிறிஸ்தவர்களும் இருக்க வேண்டும்; ஒரு முட்டாள்போல இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றவேண்டும் என்று. ஒரு சிலருக்கு இதில் உடன்பாடு கிடையாது. ஏனென்றால் 1. செம்மறி ஆடு புத்திசாலியான ஆடு; 2. நான் முட்டாள் என்று சொல்ல நீ யார் என்ற கேள்வி.

ஆனால் இதில் நாம் முக்கியமான காரியத்தை மறந்து விடுகிறோம். செம்மறி ஆடு முட்டாளா, புத்திசாலியா என்பது காரியம் அல்ல, அது தன் மேய்ப்பனுக்கு கீழ்ப்படிகிறது என்பதே காரியம்.

செம்மறி ஆடு

சரி, செம்மறி ஆடு ஒரு முட்டாள் பிராணி என்று எடுத்துக்கொள்வோம். அதனால் என்ன? அதன் மேய்ப்பர் சர்வஞானமுள்ள தேவன்;சகலமும் அறிந்தவர். அந்த மேய்ப்பரின் குரலைக் கேட்டு பின்பற்றும்போது, அந்த ஆடு ஒருபோதும் வழி தவறி போகாது.

அந்த வழியில் நடக்கிறவர்கள் பேதையராயிருந்தாலும் திசைகெட்டுப் போவதில்லை. – ஏசாயா 35:8

நான் கடைந்தெடுத்த முட்டாளாக இருக்கலாம். ஆனால், என் மேய்ப்பராகிய இயேசு கிறிஸ்து நான் திசைகெட்டுப் போக ஒருபோது விடமாட்டார். அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் அவர் நடத்திச் செல்வார். ஆமென்.

சரி, செம்மறி ஆடு ஒரு புத்திசாலியான விலங்கு என்று எடுத்துக்கொள்வோம். அதினால் ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஏனென்றால், மேய்ப்பன் என்று ஒருவன் இருக்கும்வரை, செம்மறி ஆடு எதைக் குறித்தும் கவலைப்படுவதில்லை. தன் மேய்ப்பனை அது சந்தேகப்படாமல் பின்தொடர்ந்து செல்லும். தன்னுடைய மேய்ப்பனைப் பற்றி, அந்த ஆட்டுக்கு நன்றாகவே தெரியும்.

நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன். – 2 தீமோத்தேயு 1:12

ஆகவே அந்த நல்ல மேய்ப்பனை தொடர்வேன். அவர் புல்லுள்ள இடங்களில் என்னை மேய்த்து, அமர்ந்த தண்ணீர்களண்டையில் என்னைக் கொண்டுபோய் விடுவார். நான் ஒன்று மட்டும் செய்வேன். என் சுயபுத்தியின் மேல் சாயாமல், என் வழிகளெல்லாம் அவரையே நினைத்துக்கொள்வேன். அவர் காரியத்தை வாய்க்கச்செய்வார். ஆமென்.

நீதிமொழிகள் 3_5 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s