நீதிமொழிகள் 1:33

எனக்குச் செவிகொடுக்கிறவன் எவனோ, அவன் விக்கினமின்றி வாசம்பண்ணி, ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்பான். 

இந்த புதிய மாதத்தில், நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளுக்குச் செவிகொடுப்போம். விக்கினமின்றி வாசம் பண்ணுவோம்; ஆபத்திற்குப் பயப்படாமல் அமைதியாயிருப்போம். கிறிஸ்துவின் சமாதானம் நம்மோடு இருக்கட்டும். ஆமென்.

நீதிமொழிகள் 1_33

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s