நவம்பர் 03 2016

உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாயாமல், உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்; அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளைச் செவ்வைப்படுத்துவார். – நீதிமொழிகள் 3:5-6

வாழ்க்கையின் ஆரம்பங்களிலோ, நம்மால் இனி எதுவுமே செய்ய முடியாது என்ற நிலைமையிலோ, முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருப்பது கஷ்டம் அல்ல; வேறு வழியும் கிடையாது. ஆனால் வாழ்க்கையில் வசந்த காலங்கள் வரும்போது, வாழ்க்கை துளிர்விட ஆரம்பிக்கும்போது, உன் வழிகளெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள்கிறாயா? இல்லை, உன் சுயபுத்தியின்மேல் சாய்ந்துக் கொள்கின்றாயா?

ஒன்றுமே இல்லாத இடத்தில் உலர்ந்துபோன ஆரோனின் கோலை துளிர்க்கச்செய்ததுபோல, உன் வாழ்க்கையைத் துளிர்க்கச் செய்த கர்த்தர், இனியும் உன் வாழ்க்கையைச் செழிக்க வைப்பார். நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில், உன் நம்பிக்கையாயிருந்து, உன் பாதைகளைச் செம்மைப்படுத்தினவர் இனியும் செம்மைப்படுத்துவார். அவரையே நினைத்துக்கொள். இயேசு உன்னை நடத்துவார். ஆமென்.

%e0%ae%a8%e0%af%80%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%ae%e0%af%8a%e0%ae%b4%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-3-5_6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s