நவம்பர் 04 2016

நீதிமான்களுடைய பாதை நடுப்பகல்வரைக்கும் அதிகமதிகமாய்ப் பிரகாசிக்கிற சூரியப்பிரகாசம் போலிருக்கும். – நீதிமொழிகள் 4:18.

காரிருள் உன்னைச் சூழ்ந்திருக்கலாம். ஒன்றுமே புரியாத நிலைமையில் நீ இருக்கலாம். ஆனால், உன் வாழ்க்கை பிரகாசிக்கும். நடுப்பகல்வரைக்கும் எப்படி சூரியனுடைய பிரகாசம் அதிகமதிகமாகிக் கொண்டே இருக்கிறதோ, அப்படியே உன் வாழ்க்கையும் பிரகாசமாகிக் கொண்டே போகும்.

நீதிமான்களுடைய பாதை… கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை ஆண்டவராக, சொந்த இரட்சகராக நீ ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால்,  நீ நீதிமான். உன் பாதை நிச்சயமாகப் பிரகாசிக்கும். நீ இருளில் இருக்கும் அநேகருக்கு நித்திய வெளிச்சத்தைக் காட்டுவாய்.

ஒருவேளை இன்னும் நீ இயேசுகிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால், இதோ, உன்னை அழைக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து, உன் பாவங்களையெல்லாம் சுமந்துத்தீர்த்த இயேசு கிறிஸ்து, நீ விசுவாசத்தினால் நீதிமானாகும்படி உன்னை அழைக்கிறார். வா. நீதிமானாகு. உன் பாதை பிரகாசிக்கட்டும். ஆமென்.

நீதிமொழிகள் 4_18

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s