உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள்

உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பியிருப்பார்கள். – சங்கீதம் 9:10

எங்கள் இரட்சகரே, இயேசு கிறிஸ்துவே, நாங்கள் உம்முடைய நாமத்தை அறிந்திருக்கிறோம். உம்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். ஆமென்.

நாமம்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s